Over ons

Onze doelstelling

De mantelzorger ontlasten van zijn regeltaken, zodat die gezond mantelzorg kan bieden aan zijn hulpbehoevende geliefde. De regie blijft te allen tijde bij de mantelzorger zelf. Die bepaalt welke regeltaken wij van hem/haar kunnen overnemen.

Ondersteun de mantelzorger

Wanneer iemand, jong of oud, chronisch hulpbehoevend wordt is een mantelzorger niet weg te denken. Mantelzorg leveren kan drastisch het leven van de mantelzorger veranderden. Wij moeten dus niet vergeten hoe wij de mantelzorgers moeten ondersteunen. Anders hebben wij in Nederland een grote groep mantelzorgers die overbelast zullen raken en zelf mantelzorg nodig zullen hebben.

Dit zal zeer hoge kosten met zich mee brengen in ons zorgsysteem. Ook op tijd de werkende mantelzorger professioneel ondersteunen zal ook preventief werken voor het terugdringen van ziekteverzuim. Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris.

Gezonde mantelzorg

Wij willen dat de mantelzorgers op een gezonde manier hun mantelzorg taken blijven doen. Bijvoorbeeld oog houden op wat voor zorg er allemaal gedaan wordt met zijn geliefde en of alles wel goed gaat. Wij willen bereiken dat de mantelzorger na onze begeleiding ontspannen en gezond mantelzorg kan blijven doen en hij zijn eigen leven weer kan oppakken. Dit kan alleen bereikt worden door onze professionele ondersteuning. Uiteraard is de mening van de hulpbehoevende geliefde over de geregelde zorg ook zeer van belang. Als de hulpbehoevende tevreden is over de geregelde zorg, dan is de mantelzorger ook tevreden en zal hij gemakkelijk zijn zorgtaken loslaten.

Ons motto

Ons motto is dat zowel jonge als volwassen mantelzorgers niet het slachtoffer worden van hun goedwillende daden. Met onze diensten streven wij ernaar dat een mantelzorger niet hoeft te stoppen met zijn school/werk en dat het niet ten kosten zal gaan van zijn eigen gezondheid en levenskwaliteit.

Uw wens is onze zorg!

info@mzmdehoop.nl