Mantelzorger

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, een ander familielid, vriend of kennis.

Geen beroepsmatige zorgverleners

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Hierdoor raken zij dan ook ernstig overbelast, want voor een mantelzorger is het moeilijk om tegen zijn hulpbehoevende naaste “nee” te zeggen. Ieder mantelzorger heeft zijn eigen motivatie om mantelzorg te verlenen aan zijn hulpbehoevende naaste.

Waarom mantelzorger worden

Voor de meeste partners geldt dat het de liefde is die hen drijft. “In voor en tegenspoed” en “tot de dood ons scheidt”. Voor veel kinderen geldt dat zij, na alle jaren dat hun vader of moeder voor hen gezorgd heeft, nu iets terug kunnen doen. Enkele mantelzorgers zien het zorgen voor hun naaste als een plicht die voortkomt uit hun geloof of cultuur. Andere redenen, waarom mantelzorgers de zorg voor hun naaste op zich hebben genomen, zijn: men ziet het als een roeping, affiniteit met ouderen, een opname in het verpleeghuis voorkomen, slechte ervaringen met de dagopvang.

Overbelaste mantelzorger

Op de mindmap ziet u hoe druk en chaotisch een mantelzorger in zijn dagelijks leven kan zijn. De mantelzorger kan zich door al deze drukte niet meer beseffen hoe zwaar het kan zijn en gaat door met zijn verschillende taken voor de hulpbehoevende naaste.

Sommige mantelzorgers schamen zich naar de buitenwereld toe. Door deze schaamte denkt de sociale omgeving dat het wel goed gaat met de mantelzorger, terwijl die overbelast aan het raken is. Hierdoor zal de sociale omgeving deze taken van de mantelzorger als vanzelfsprekend zien en zullen zij (vrienden, familie, kennissen) niet snel ingrijpen om de mantelzorger te waarschuwen.

Mantelzorg leveren kan ook zonder dat u overbelast raakt, door allerlei regeltaken over te dragen aan een mantelzorgmakelaar.

Uw wens is onze zorg!

info@mzmdehoop.nl