Diensten

Doolhof

Wordt u als het ware van “het kastje naar de muur” gestuurd en/of weet u niet welk zorgloket voor uw zorg of ondersteuning verantwoordelijk is? Als mantelzorger kunt u terecht komen in een doolhof van ingewikkelde formulieren en ondoorzichtige procedures. Een mantelzorgmakelaar helpt bij regeltaken die u als mantelzorger veel tijd en energie kosten.

Mantelzorger

U als mantelzorger heeft met allerlei instellingen en beleidsterreinen te maken, zoals: aanbieders van zorg en welzijnsdiensten, uitkerende instanties, arbo-diensten, werkgevers, zorg financiers (waaronder zorgkantoren), wet- en regelgeving op het gebied van arbeid, wonen, welzijn, inkomen, verzekeringen en zorg.

Een mantelzorgmakelaar heeft een post-hbo-opleiding gevolgd en kan bepaalde taken van u overnemen, zodat u als mantelzorger meer rust en overzicht krijgt. De regie blijft bij u.

Om een goede analyse te maken van de hulpvraag werken wij met de beleidsterreinen, zoals zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. Een mantelzorgmakelaar maakt samen met u een overzicht van wat er moet gebeuren, welke zorg er nodig is en welke verplichtingen zijn er nog, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Vervolgens bekijkt u met de mantelzorgmakelaar wat er geregeld moet worden om alles gedaan te krijgen.

Ondersteuning

Per terrein bekijken wij samen met u waar wij de nodige ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld:

Bij “zorg” doen wij samen met de u de indicatie-aanvraag voor de zorgvrager, pgb aanvragen, keukentafelgesprek voorbereiden, het gesprek bijwonen en een bezwaar schrijven waar er meer zorg nodig is voor de zorgvrager.

Onder “wonen” regelen wij samen met u de hulpmiddelen en vervoer voor de zorgvrager. Als u een inwonende mantelzorger bent, bekijken wij of u ook een medehuurder kan worden van het huurhuis van uw hulpbehoevende naaste.

Bij “welzijn” regelen wij de dagbesteding, vervangende mantelzorg, tijdelijk verblijf en inzet van vrijwilligers.

Bij “financiën” bekijken wij of u en de zorgvrager recht hebben op uitkeringen, subsidies, toeslagen, regelen van salaris uit PGB en berekenen van eigen bijdrage bij CAK.

Onder “arbeid” bekijken wij voor de werkende mantelzorger naar de verlofregelingen in de cao en of er mogelijkheid is voor maatwerk. Ook helpen wij met het voorbereiden van een gesprek met de werkgever.

Uw wens is onze zorg!

info@mzmdehoop.nl